Hjem

Messegården består af 15 rækkehuse, der ligger som en firelænget gård, bygget omkring en fælles plæne, som vi alle har terrasser ind imod.


Rækkehusene blev bygget i to etaper, hvor de første var klar til indflytning i 2003.


En del af os der flyttede ind dengang bor her endnu, og mange "Messebørn" er kommet til igennem årene.

Messegården er en selvstændig grundejerforening, og er en del af den store grundejerforening "Avedørelejren".


I modsætning til de fleste boliger i Avedørelejren, der er andelsboliger, er Messegården det man nok vil kalde helt almindelige ejerboliger.


Vi ejer hver vores bolig samt 1/15 af vores fællesarealer, flisegange, cykelskur, græs-plæne osv.


Messegården har adresserne:

Gammel Byvej 3a - 3b - 3c - 3d - 3e - 3f

Østre Messegade 7a - 7b - 7c og 9a - 9b - 9c

Østre Kvartergade 6a - 6b -6c.


Også i Messegården er der ting der skal gøres, og også i Messegården er der nogen der arbejder og nogen der giver gode råd og vejledning.


Vi mødes alle til fælles havedag  én gang om foråret og én gang om efteråret.

Skraldespande bliver vasket, grille bliver tændt og pølser bliver spist.

Der er ikke egentlig mødepligt, men de fleste deltager i samværet, og yder efter lyst og evne.


Har du ikke fået login til beboersiden kan du få det hos formanden