Hjem

Messegården

En del af Avedørelejren i Hvidovre

 

Messegården består af 15 rækkehuse, der ligger som en firelænget gård, bygget omkring en fælles plæne, som vi alle har terrasser ind imod. Rækkehusene blev bygget i to etaper, hvor de første var klar til indflytning i 2003. De fleste af os der flyttede ind dengang bor her endnu.

I årenes løb er der kommet mange messebørn til verden her, og når de om mange år kører forbi med deres børn, og peger ind hvor de er født, så vil børnene sikkert udbryde "hvor ser der hyggeligt ud"..........og det er der.

Også i Messegården er der ting der skal gøres, og også i Messegården er der nogen der arbejder og nogen der giver gode råd og vejledning.

 

Vi mødes alle til fælles havedag én gang om foråret og én gang om efteråret.

Skraldespande bliver vasket, grille bliver tændt og pølser bliver spist.

Der er ikke egentlig mødepligt, men de fleste deltager i samværet, og yder efter lyst og evne.

Messegården er en selvstændig grundejer-forening, og er en del af den store grundejerforening "Avedørelejren".

 

I modsætning til de fleste boliger i Avedøre-lejren, der er andelsboliger, er Messegården det man nok vil kalde helt almindelige ejerboliger.

 

Vi ejer hver vores bolig samt 1/15 af vores fællesarealer, flisegange, cykelskur, græs-plæne osv.

En af vores første fælles opgaver var at udlægge rullegræs på plænen i midten.

I lighed med den øvrige del af Avedøre-lejren, er boligerne i Messegården indrettet med en terrasse, der er adskilt fra naboens terrasse med en bøgehæk på 1,5 m. højde. Terrasserne er åbne ud imod fællesarealet. Åbningen var oprindelig tænkt som en kriminalpræven-tiv foranstaltning, forstået således, at indbrudstyve ikke skulle kunne gemme sig bag en hæk. Om det virker....?

Messegården har adresserne:

Gammel Byvej 3a - 3b - 3c - 3d - 3e - 3f, Østre Messegade 7a - 7b - 7c og 9a - 9b - 9c og Østre Kvartergade 6a - 6b -6c.